• Monday, April 25th, 2011

Παντάνασσα, Ένθρονη, Πλατυτέρα, Βασίλισσα των Αγγέλων

Σμερον σ θεωροσα μεμπτος Παρθνος ν Σταυρ, Λγε ναρτμενον, δυρομνη μητρα σπλγχνα, ττρωτο τν καρδαν πικρς, κα στενζουσα δυνηρς κ βθους ψυχς, παρεις σν θριξ καταξανουσα, κατετρχετο. Δι κα τ στθος τπτουσα, νκραγε γοερς: Ομοι, θεον Τκνον! Ομοι, τ φς το κσμου! Τί δυς ξ φθαλμν μου, μνς το Θεο;

 

 

ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ

(Μέ εκόνες κα αμβικά κτάστιχα)

[Στίχοι: Κων/νου Μουλαγιάννη χος πλ. α’] 

Η Παντάνασσα

Χαίρε σεμνή Παντάνασσα

και του Θεού Μητέρα,

χριστιανών κραταίωμα,

αγίων Υπερτέρα.

Την προσευχή μας πρόσδεξε

και μη περιφρονήσεις,

από εγκόσμιους χειμασμούς

να μας περιφρουρήσεις.

 

 

Η Πάντων Χαρά

Χαίρε των Πάντων η Χαρά

και θεία δυναστεία,

αγγέλων εγκαλλώπισμα,

ανθρώπων ευλογία.

Διαφύλαξε, Φιλάνθρωπη,

από επιδημίες,

σεισμούς, λιμούς, επιβουλές,

δεινές κακοκαιρίες.

Η Κυρία των Αγγέλων

Χαίρε περίλαμπρε ναέ,

Κυρία των Αγγέλων

και ευσεβών απάλλαγμα

από κακών τριβέλων.

Στη Χάρη σου προστρέχουμε

και σε υμνολογούμε,

τις θλίψεις μας εξάλειψε,

θερμώς παρακαλούμε.

 

 

Η Αμόλυντος

Χαίρε Αμόλυντος τροφός

γαλήνης των ανθρώπων

και φοβερή κατάπτωση

των πονηρών δαιμόνων.

Απάλλαξέ μας, Δέσποινα, διαλογισμού αρρήτου

και ένδυσέ μας διάδημα

ζωής αναμαρτήτου.

 

Η Πλατυτέρα

Χαίρε αγκάλη του Χριστού,

αιθέρων Πλατυτέρα

και σέβας των αγγελικών

ταγμάτων αγιωτέρα.

Μεσίτευσε στον Τόκο Σου

τη χάρη Του να δώσει,

των εντολών του τηρητές

να μας καταξιώσει.

Το Ρόδο το Αμάραντο

Χαίρε καθέδρα κραταιά

 και τρόπαιο σοφίας,

το Ρόδο το Αμάραντο,

πυρσός θεογνωσίας.

Επάλειψέ μας, Αγαθή,

το μύρο της αγνείας

και κάθαρε τον βόρβορο

ανθρώπινης κακίας.

 

Η Πανάχραντος

Χαίρε σεπτή Πανάχραντος,

 πανάμωμος Μαρία

και του Χριστού γεννήτρια,

πυλώνα σωτηρίας.

Προς τον Υιό σου πρέσβευε

ελέη να δωρίσει,

τις δυσπραγίες της ζωής

και πάθη να διαλύσει.

Η Ευαγγελίστρια

Χαίρε ανθρώπων χαρμονή, αγγέλων υμνωδία,

λαμπρή Ευαγγελίστρια

και θεία ευδοκία.

Απάλλαξέ μας, Άχραντε,

παντοίας καταισχύνης,

τη θαλπωρή σου χάρισε

και θεία ευφροσύνη.

 

Η Οδηγήτρια

Χαίρε θαυμάτων θησαυρός

και φάρος σωτηρίας,

φρουρός και Οδηγήτρια

αγγελικής πορείας.

Τους δούλους σου προφύλαξε

από δαιμόνων πράξεις

και ασφαλώς οδήγησε

σε δίοδους αγάπης.

 

Η Ελευθερώτρια

Χαίρε προστάτις ισχυρή

και λύτρον της οδύνης,

 σεμνή Ελεθερώτρια

και κάστρο της ειρήνης.

 Βοήθα Παναγία μας,

τη χάρη σου ζητούμε,

από παγίδες χαλεπές

να ελευθερωθούμε.

 

Η Ζωοδόχος Πηγή

Χαίρε αστείρευτη Πηγή

ναμάτων Ζωοδόχος

και παραδόξου θαύματος

αγία Θεοτόκος.

Καθάρισε τους ταπεινούς

από την αμαρτία

και δώρισέ μας τη χαρά

της θείας ευωχίας. 

 

Η Κεχαριτωμένη

Χαίρε δοχείον της χαράς,

η Κεχαριτωμένη,

των ουρανών βασίλισσα

και μακαριζομένη.

Εφάπλωσε τη χάρη σου

και μας να  ελεήσει

και τις ψυχές μας ένθεη

χαρά να πλημμυρίσει.

 

Η Πάντων Ελπίς

Χαίρε των Πάντων η Ελπίς,

ανθρώπων σωτηρία,

απελπισμένων αρωγή,

πιστών επιστασία.

Επίβλεψε, Φιλάγαθη,

βασάνων λύτρωσέ μας

και πολυτρόπων συμφορών

τη λύση χάρισέ μας.

 

Η Μεγαλόχαρη

Χαίρε Θεογεννήτρια,

πηγή πολλών θαυμάτων

και Μεγαλόχαρη τιμή

με χάρη ιαμάτων.

Επίσκεψε και δώρισε

των νόσων θεραπεία,

του σώματος και της ψυχής

την ποθεινή υγεία. 

 

Η Φοβερή Προστασία

Χαίρε καθέδρα Φοβερή

ανθρώπων Προστασία

και των εχθρών νικήτρια,

πιστών ευδαιμονία.

Ευδόκησε τη λύτρωση

παντοίων μας κριμάτων,

και των δαιμόνων συντριβή,

ιάσεις νοσημάτων.  

 

Η Κοσμοσωτήρα

Χαίρε η Τόκος της ζωής,

πιστών Κοσμοσωτήρα,

των αδυνάτων στήριγμα,

λυτρώσεως λουτήρα.

Με μητρικές πρεσβείες σου

ευλόγει τον λαό Σου

και δώρισέ μας χαρμονή

το θείο έλεός Σου.

 

 

Η Ελεούσα

Χαίρε θυμίαμα χαράς,

τους πάντες Ελεούσα,

του κόσμου καταφύγιον,

ικέτες διακονούσα.

Σε προσκυνούμε, Πάναγνε,

συγχώρεση ποθούμε,

παθών και νόσων, πειρασμών

τη λύτρωση να βρούμε. 

 

Η Επακούουσα

Χαίρε η Επακούουσα

κρουνέ της καλωσύνης,

των θλιβομένων η χαρά,

φανός της σωφροσύνης.

Επάκουσε, Παράκλητη,

φωνή της ικεσίας

και χάρισε πραότητα,

ελέη ομονοίας.                          

 

Η Γοργοεπήκοος

Χαίρε Γοργοεπήκοος,

Θεόβρυτε θαυμάτων,

 χριστιανών το καύχημα,

και βρύση ιαμάτων.

Γοργά λοιμούς θεράπευε,

γοργά τους πόνους σβήσε,

τα πάθη και τους πειρασμούς

ταχέως καταλύσε.

 

 

Η Παραμυθία

Χαίρε πασχόντων αρωγή,

πιστών Παραμυθία

και ταζομένων ικετών

σεπτή Παρηγορία.

Παράσχου συγκατάβαση,

συγγνώμη μετανοίας

και θεία ευδοκίμηση

παντοίας ευφορίας.

 

Η Παυσολύπη

Χαίρε πενθούντων βάλσαμο,

αγία Παυσολύπη,

εισακουστή μεσίτρια,

λυτήριον της λύπης.

Επίβλεψε και ίασε

το άλγος ασθενείας

και λύτρωσε τους δούλους σου

παντοίας δυστυχίας.

 

Η Ψυχοσώστρα

Χαίρε το μάννα ευλαβών,

πιστών η Ψυχοσώστρα,

των λυπημένων έρεισμα

και θεία φωτοδότρα.

Απάλυνε, Θεόνυμφε,

τους πόνους ασθενείας

και δώρισέ μας τη χαρά

της  θείας βασιλείας.

 

Η Γιάτρισσα

Χαίρε θεσπέσια Γιάτρισσα, νοσούντων  θεραπεία

και δόξα ακατάλυτη

πολλής  θαυματουργίας.

Ικέτες Σου προσφεύγουμε

της θείας σου προνοίας

και εξαιτούμε ίαση

παντοίας αρρωστίας.

 

 

 

Η Θαλασσινή

Χαίρε προστάτις ναυτικών

Θαλασσινή Κυρία,

το κατευόδιο της ζωής,

πελάγου δεσποτεία.

Δαψίλευσε κατάπαυση

παντοίας τρικυμίας

και την γαλήνη δώρισε,

ψυχής τη νηνεμία.

 

Η Φανερωμένη

Χαίρε κανδήλα φωτεινή,

 αγνή Φανερωμένη

και οπτασία μυστική

θαυμάτων δοξασμένη.

Σε προσκαλούμε ευλαβώς

φανέρωση να δώσεις,

αμαρτωλούς και ταπεινούς

από δεινά να σώσεις.

 

 

Το Άξιον Εστί

Χαίρε το Άξιον Εστί,

Μητέρα του Σωτήρα,

θαυμάτων κρήνη ένδοξη

και πάμφωτε λαμπτήρα.

Ελέους γίνε χορηγός

και δωρημάτων θείων,

των επιγείων αγαθών

και των επουρανίων.

 

Η Βρεφοκρατούσα

Χαίρε αγάπης η τροφός,

αγνή Βρεφοκρατούσα

και του ελέους  πίδακα,

πιστούς ευεργετούσα.

Ελέησε ανάξιους

της θείας σου προνοίας

και γλίτωσέ μας, Δέσποινα,

παντοίας σκευωρίας.

 

Η Γλυκοφιλούσα

Χαίρε αγγέλων γλυκασμός,

σεπτή Γλυκοφιλούσα

και του Υψίστου βρεφουργός,

δαιμόνους καθαιρούσα.

Εισάκουσέ μας, Σεβαστή,

και γίνε παραστάτης,

σε κάθε δύσκολη στιγμή

ασύγκριτος προστάτης.

 

Η Παράκληση

Χαίρε Θεού Παράκληση,

κρουνέ της ευσπλαχνίας,

των ευσεβών αντίληψη,

και λύτρον αμαρτίας.

Πιστώς σε μεγαλύνουμε

και σε δοξολογούμε, 

σε περιστάσεις ζοφερές,

βοηθό σε προσκαλούμε.

 

Η Δεομένη

Χαίρε, Παράδεισου κλειδί,

αγία Δεομένη

και Θεοδόχος άσπιλε,

Μητέρα δοξασμένη.

Σε προσκυνούμε άνασσα,

ευσχήμως σε υμνούμε

και για την θεία χάρη σου

θερμώς ευχαριστούμε.

Η Αγία Σκέπη

Χαίρε νεφέλη μυστική,

πιστών Αγία Σκέπη,

ένδοξος χλαίνη και φρουρός

παντός πιστού ικέτη.

Την δέησή μας πρόσδεξε

και χάρη δώρισέ μας,

από κινδύνους χαλεπούς,

Αγνή, προστάτεψέ μας.

 

Η Ενθρονος

Χαίρε του κόσμου ένδοξη,

το σκήπτρο ευγονίας,

η Ένθρονος των ουρανών,

 ελέους χορηγία.

Ευλόγει και ευδόκησε

καιρών την ευκρασία,

επουρανίων δωρεών

και πάσης ευκαρπίας.

νάστασιν Χριστο θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν γιον, Κύριον, ησον τν μόνον ναμάρτητον. Τν Σταυρόν σου Χριστ προσκυνομεν κα τν γίαν σου νάστασιν μνομεν κα δοξάζομεν· σ γρ ε Θες μν, κτς σο λλον οκ οδαμεν, τ νομά σου νομάζομεν. Δετε πάντες ο πιστοί, προσκυνήσωμεν τν το Χριστο γίαν νάστασιν· δο γρ λθε δι το Σταυρο χαρ ν λ τ κόσμ. Δι παντς ελογοντες τν Κύριον, μνομεν τν νάστασιν ατο· Σταυρν γρ πομείνας δι᾿ μς, θανάτ θάνατον λεσεν.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply