• Wednesday, October 21st, 2009

ceb9cf83cebfcebacf81ceaccf84ceb7cf82-31 ΜΕΤΑ τον κατά το έτος 374 π.Χ. θάνατο του Ευαγόρα, βασιλιά της αρχαίας πόλεως – κράτους της Σαλαμίνας της Κύπρου, ο πιστός φίλος του και σπουδαίος ρήτορας της Αρχαιότητας, Ισοκράτης ο Αθηναίος, έγραψε προς τον Νικοκλή, υιό του φίλου του και διάδοχο του θρόνου, τον περίφημο παραινετικό Λόγο του «προς Νικοκλέα», παραθέτοντας πολύτιμες συμβουλές για τον τρόπο χρηστής διαχειρίσεως των δημοσίων υποθέσεων και γενικώς της καλής διοικήσεως του κράτους.

Αλλ’ ο νεαρός βασιλιάς επιπολαίως αγνόησε τις υπέροχες νουθεσίες του πατρικού-του φίλου και επιδόθηκε στον έκλυτο βίο και τις σπατάλες, επιδεικνύοντας ασυγχώρητη ανικανότητα, με αποτέλεσμα το μεν κράτος να περιέλθει σε δεινή αστάθεια και οικονομική κρίση, ο ίδιος δε να δολοφονηθεί το 361 π.Χ. Ωστόσο τα διαχρονικά παραγγέλματα του σοφού ρήτορα αποτελούν καθοδηγητικό εγκόλπιο καθενός κυβερνήτη, από τα οποία σταχυολογούμε τα παρακάτω ωφελιμότερα και επίκαιρα σε ελεύθερη μετάφραση – απόδοση, ελπίζοντας έτσι να συμβάλλουμε στην αναζήτηση των σφαλμάτων των ηττημένων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, για να γίνουν μάθημα των νικητών και νέων κυβερνητών:

«Οκει τν πλιν μοως σπερ τν πατρον οκον…» (Να διοικείς το κράτος όπως ακριβώς την πατρική σου οικία, με αξιοπρέπεια μεν όσον αφορά τα δημόσια έργα, με νοικοκυροσύνη δε όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, ώστε να έχεις καλή φήμη και δημοσιονομική επάρκεια).

«Φίλους κτ μ πντας τος βουλομνους, μηδ μεθ’ ν διστα συνδιατρψεις, λλ μεθ’ ν ριστα τν πλιν διοικσεις» (Να κάνεις φίλους σου όχι όλους που το επιθυμούν, ούτε αυτούς με τους οποίους θα περάσεις ευχάριστα, αλλά εκείνους με τους οποίους άριστα θα κυβερνήσεις).

«Τοιούτους φστη τος πργμασιν τος μ δι σο γιγνομνοις, ς ατς τς ατας ξων ν ν κενοι πρξωσιν» (Τον χειρισμό των δημοσίων υποθέσεων να αναθέτεις στους κατάλληλους, με την ιδέα ότι θα επικριθείς εσύ για τα σφάλματά τους).

«Δλον γρ ς μηδν ν ατς χρσιμος, οδ ν λλον φρόνιμον ποιήσειεν» (Είναι φανερό ότι εκείνος που δεν είναι χρήσιμος για τον εαυτό του, ούτε άλλον θα συμβουλεύσει καλώς).

«Πιστούς γο μ τος παν τι ν λγς ποις παινοντας, λλ τος τος μαρτανομνοις πιτιμντας» (Να εμπιστεύεσαι όχι αυτούς που επαινούν ο,τιδήποτε λέγεις και πράττεις, αλλ’ εκείνους που κατακρίνουν τα σφάλματά σου).

«Διρα κα τος τχν κολακεοντας κα τος μετ’ ενοας θεραπεοντας» (Να διακρίνεις τους πονηρούς κόλακες από εκείνους που σε υπηρετούν από συμπάθεια).

«Ζήτει νόμους τ μν σμπαν δικαους κα συμφροντας κα σφσιν ατος μολογουμνους…» (Να επιζητείς νόμους που στο σύνολό τους να είναι δίκαιοι και συμφέροντες, χωρίς να αντιφάσκουν και επιπλέον να ελαχιστοποιούν τις έριδες των πολιτών και να επιταχύνουν τις διευθετήσεις τους).

«Σημεον στω σοι το καλς βασιλεειν, ν τος ρχομνους ρς επορωτρους κα σωφρονεστρους γιγνομνους …» (Απόδειξη καλής διακυβερνήσεως να θεωρείς, όταν βλέπεις τους διοικουμένους να γίνονται ευπορότεροι και συνετότεροι εξαιτίας της δικής σου φροντίδας).

«Καλς δ δημαγωγσεις, ἐὰν μθ’ βρζειν τν χλον ἐᾷς μθ’ βριζμενον περιορς…» (Θα κυβερνήσεις δε καλώς, εάν ούτε τον όχλο θα αφήνεις να βιαιοπραγεί, ούτε θα ανέχεσαι να βιαιοπραγείται, αλλά να επιμελείσαι ώστε να λαμβάνουν τα αξιώματα οι άριστοι, οι δε άλλοι να μη αδικούνται).

«Ζλου μ τος μεγστην ρχν κτησαμνους, λλ τος ριστα τ παροσ χρησαμνους» (Να μη ζηλεύεις όσους απέκτησαν μεγάλη εξουσία, αλλ’ εκείνους που χρησιμοποίησαν με άριστο τρόπο την εξουσία τους).

«ν τς δξας ζηλος, μιμο τς πρξεις» (Εκείνων που ζηλεύεις την καλή φήμη, να μιμείσαι τις πράξεις).

«Δι παντς το χρνου τν λθειαν οτω φανου προτιμν…» (Πάντοτε να δείχνεις τέτοιο σεβασμό στην αλήθεια, ώστε να είσαι πιο αξιόπιστος από τις υποσχέσεις των άλλων).

«Φιλονίκει μή περί πάντων,λλ περ ν κρατήσαντί σοι μέλλει συνοίσειν» (Να μη αγωνίζεσαι για όλα, αλλά για όσα πρόκειται να σε ωφελήσουν).

«Μ φανου φιλοτιμομενος π τος τοιοτοις κα τος κακος διαπρξασθαι δυνατν στιν, λλ’ π’ ρετ μγα φρονν…» (Να μη υπερηφανεύεσαι για τέτοιες πράξεις που μπορεί να πράξουν και οι ασήμαντοι, αλλά για την αρετή, της οποίας δεν μετέχουν οι κακοί).

«Περί πλεονος ποιο δξαν καλν πλοτον μγαν τος παισν καταλιπεν· μν γρ θνητς, δ’ θνατος» (Να προτιμάς να αφήσεις στα παιδιά σου καλή φήμη παρά μεγάλα πλούτη, διότι ο μεν πλούτος χάνεται, η δε φήμη παραμένει).

«’Ελλείπειν αρο κα μ πλεονζειν· α γρ μετριτητες μλλον ν τας νδεαις τας περβολας νεισιν» (Να προτιμάς να έχεις λιγότερα από τα απαραίτητα και όχι περισσότερα, διότι τα ορθότερα ενυπάρχουν μάλλον στις ελλείψεις παρά στις υπερβολές).

«Τ μν πρς τος θεος ποει ς ο πργονοι κατδειξαν…» (Να λατρεύεις τους θεούς όπως οι πρόγονοί μας εδίδαξαν, έχοντας υπόψη ότι η καλύτερη ευσέβεια είναι να διατηρείς τον εαυτό σου ωφελιμότατο και δικαιότατο).

«Μ τος μν λλους ξου κοσμως ζν τος δβασιλες τκτως…» (Να μη καταδέχεσαι οι μεν άλλοι να διαβιούν ευπρεπώς, οι δε κυβερνήτες απρεπώς, αλλά να αποτελείς παράδειγμα με τη σεμνότητά σου).

«Φυλακήν σφαλεσττην γο εναι τν τε τν φλων ρετν κα τν τν πολιτν ενοιαν κα τν σαυτο φρνησιν…» (Να θεωρείς ότι η ασφαλέστερη φρούρησή σου είναι η αρετή των φίλων, η συμπάθεια των πολιτών και η φρόνησή σου).

«’Επισκόπει τος λγους ε τος σαυτο κα τς πρξεις, ν’ ς λαχστοις μαρτμασιν περιππτς» (Πάντοτε να εξετάζεις προσεκτικώς τους λόγους και τις πράξεις σου, για να κάνεις λιγότερα σφάλματα).

«‘Ό τι ν κριβσαι βουληθς ν πστασθαι προσκει τος βασιλες, μπειρίᾳ μτιθι κα φιλοσοφίᾳ» (Αν θελήσεις να εξακριβώσεις κάτι από εκείνα που πρέπει να γνωρίζουν οι κυβερνήτες, να μεταχειρίζεσαι την εμπειρία και τη σοφία).

«’Άν τά παρεληλυθότα μνημονεύης,μεινον περ τν μελλντων βουλεσει» (Αν έχεις στο νου σου τα περασμένα, άριστα θα αποφασίζεις για τα μέλλοντα).

«Αρο καλς τεθνναι μλλον ζν ασχρς» (Να προτιμάς να πεθάνεις τιμίως, παρά να ζήσεις ντροπιασμένος).

«’Επειδή θνητο σματος τυχες, πειρ τς ψυχς θνατον τν μνμην καταλιπεν» (Αφού το σώμα σου είναι θνητό, προσπάθησε να μείνει αθάνατη η φήμη της ψυχής σου).

____________________

* Δημοσιεύθηκε στο 38507/20-10-2009 φύλλο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ».

divider

Category: 'Αρθρα
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply