• Saturday, January 24th, 2009

                                                                                                                            cebcceb1cebbceadcebeceb1cebdceb4cf81cebfcf822      ΕΙΝΑΙ παγκοίνως γνωστό και ιστορικώς εμπεδωμένο, ότι ο Βα-σιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος και ο υιός του Μέγας Αλέξανδρος κατάγονταν από την ελληνική Μακεδονία, όπου και εβασίλευ-σαν, έχοντας ελληνική γλώσσα και γενικώς ελληνική πολιτισμική κουλτούρα, διδάσκαλος μάλιστα του τελευταίου υπήρξε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης.

Ομοίως αναμφισβήτητο είναι ότι οι Σκοπιανοί προέρχονται από τα σλαβικά φύλα που κατά καιρούς επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επέδραμαν και κατέκτησαν διάφορες περιοχές των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και ορισμένα τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας, όπου και εγκαταστάθηκαν, χωρίς να παύσουν ποτέ να εκδηλώνουν παντοιοτρόπως την επεκτατική τους πολιτική, με κύριο στόχο την κάθοδό τους στο Αιγαίο Πέλαγος. Με  αυτήν ακριβώς την πολιτική γαλουχήθηκαν κατά την περίοδο του κομμουνιστικού τους εναγκαλισμού και αυτήν επιδιώκουν να επιβάλλουν και μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος στην περιοχή.  

Έτσι οι Σκοπιανοί εκμεταλλεύονται την κατοχή από αυτούς μικρού τμήματος της ελληνικής Μακεδονίας και παρότι οι ίδιοι δεν είναι  ούτε αισθάνονται Έλληνες, τους οποίους μάλιστα αποκαλούν εχθρούς τους, αξιώνουν τον σφετερισμό της Μακεδονικής εθνότητας και την ονομασία του κρατιδίου τους ως Μακεδονία. Ενσωμάτωσαν μάλιστα στο Σύνταγμά τους και τις φερόμενες αλυτρωτικές τους  διαθέσεις με σαφείς επεκτατικές προθέσεις κατά της ελληνικής Μακεδονίας, τις οποίες εξακολουθούν να εκδηλώνουν παντοιοτρόπως, δίνοντας στο αεροδρόμιό τους το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κυκλοφορώντας γεωγραφικούς χάρτες, με τους οποίους εμφανίζουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής επικράτειας υπό την κυριαρχία του κρατιδίου των Σκοπίων.         

Τον παραπάνω ανεδαφικό παροξυσμό των Σκοπιανών επιδιώκει να εκμεταλλευθεί η πέραν του Ατλαντικού μεγάλη δύναμη των Η.Π.Α., αφενός  για να περιορίσει την ενεργειακή επέκταση της Ρωσίας στην Ευρώπη και αφετέρου για να αποτρέψει τον ευρωπαϊκό εξοστρακισμό της από μια ισχυρή και οψέποτε ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τούτο προσπαθεί να διαμορφώσει θύλακες προτεκτοράτων στα Βαλκάνια, μεταξύ των οποίων και στο περίκλειστο κρατίδιο των Σκοπίων, προωθώντας την ένταξή του στο φερόμενο ως αμυντικό  σύμφωνο του ΝΑΤΟ, το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί το μοχλό επικυριαρχίας των Η.Π.Α. στην υφήλιο.

 Για την ευόδωση του στόχου της αυτού η Αμερική προσποιείται ότι αγνοεί την ουσία του Μακεδονικού Ζητήματος και παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της στις  υποκρυπτόμενες επεκτατικές βλέψεις των Σκοπίων, καθόσον αυτές εξυπηρετούν και το  δόγμα των Αμερικανών, να εμφανίζονται ως προστάτες και δήθεν ειρηνοποιοί στις διενέξεις των άλλων κρατών.

Δυστυχώς όμως η ελληνική διπλωματία ανεξηγήτως απέφυγε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του ζητήματος και διευθετήσει εγκαίρως αυτό, αλλ’ επέδειξε ασυγχώρητη υποχωρητικότητα έναντι του γειτονικού κρατιδίου των Σκοπίων και υποβόσκουσα δουλικότητα στις αμερικανικές επιβουλές. Τούτο καταδεικνύει ο απρόσφορος τρόπος χειρισμού της υποθέσεως από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μετά τον κατακερματισμό της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και προσφάτως με τις χλιαρές και ασαφείς αντιρρήσεις μας για την ένταξη του γειτονικού κρατιδίου στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Και λέγω «χλιαρές και ασαφείς», διότι δεν τολμήσαμε να απαιτήσουμε, ούτε έστω  να εκθέσουμε ότι η ορθή και δίκαιη ονομασία που επιζητούμε είναι ο αποκλεισμός του Μακεδονικού χαρακτηρισμού σε οποιοδήποτε Σκοπιανό στοιχείο (ονομασία κράτους, εθνότητας, προϊόντων κ.λ.).

 Αντί τούτου προβάλλεται επιμόνως και εντελώς αορίστως «η σύνθετη ονομασία (που προφανώς θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία) με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις», πράγμα που σημαίνει ότι οι Σκοπιανοί θα αποκαλούνται Μακεδόνες και τα προϊόντα τους μακεδονικά με απρόβλεπτες περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για την Ελλάδα.

Και βεβαίως στην πρόσφατη σύνοδο των ηγετών για διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ύστερα από αντίρρηση της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αποφασίσθηκε η αναβολή της προτεινομένης ένταξης των Σκοπίων στον Οργανισμό, ώσπου να επιλυθεί η διένεξη για την ονομασία τους, αλλά και πάλι χωρίς να προβληθεί σαφώς η ονομασία που διασφαλίζει την εθνική μας οντότητα και ασφάλεια. Έτσι καταγράφηκε μια πύρρειος νίκη της Ελλάδας, η οποία στην ουσία αποδέχεται τις αξιώσεις των Σκοπίων, διότι οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία ενέχει τις προαναφερόμενες παρενέργειες σε βάρος της Ελλάδας, εφόσον αυτές δεν αποτρέπονται ούτε με τις ονομασίες «Άνω Μακεδονία», «Βόρεια Μακεδονία» και το χειρότερο «Νέα Μακεδονία», μία από τις οποίες διαφαίνεται ότι θα επιβάλλουν βιαστικά οι Η.Π.Α. διαμέσου του Ο.Η.Ε. (εφόσον δεν υπάρχει καμία δέσμευση) και θα αποδεχθούν οι Σκοπιανοί, ώστε να ισχύσει γι’ αυτούς η παροιμία «και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ακέρια», ενώ για την Ελλάδα «η εσχάτη πλάνη θα είναι χείρων της πρώτης» και θα κατατρύχει στο διηνεκές τις γενεές των Ελλήνων.

Εδώ όμως που οδήγησε τα πράγματα η προβληματική ελληνική διπλωματία, δεν μπορεί πλέον να αποτραπεί η χρήση της λέξεως Μακεδονία από τη  σύνθετη  ονομασία  του κρατιδίου  των Σκοπίων,  είναι  όμως  εφικτό η ονομασία αυτή να διαλαμβάνει και τον εθνολογικό προσδιορισμό των Σλάβων κατοίκων του ως «Σλαβική Μακεδονία» ή και μονολεκτικώς «Σλαβομακεδονία»,  στην  οποία  εμμέσως  εμπεριέχεται  και  ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ώστε να μετριασθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος κακοφορμίσεως των προαναφερομένων πληγών σε βάρος της Ελλάδας.

 Ούτε βεβαίως μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε το επί πολλά έτη αναξιοποίητο δόγμα, ότι στις αντιπαλότητες γενικώς «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», για να προβληθούν οι διεκδικήσεις από την Ελλάδα επί των κατεχομένων από τους Σλάβους εδαφών της, που οι ίδιοι ομολογούν m_53d33c0fe5e60d4adab80560af1abac42ότι αποτελούν τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας, πράγμα που καταφαίνεται και από τις ελληνικές ονομασίες και τα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής, σε συνδυασμό με τα αδιάσειστα ιστορικά ντοκουμέντα, ενόψει και της υπάρξεως ικανού ποσοστού ελληνικής μειονότητας  στα κατεχόμενα από αυτούς ελληνικά εδάφη.

———————

* Δημοσιεύθηκε στο 38072/9-5-2008 φύλλο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ».

 

philipmak-356-336-cf80cf87

megas-336-323-cf80cf87

 

 

 

 

 

 

  Μακεδονικά νομίσματα με ελληνική γραφή: α) 356-336 π.Χ. και β) 336-323 π.Χ.  

Category: 'Αρθρα
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply