• Σάββατο, Ιουνίου 16th, 2018

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Είναι πασίδηλο ότι το επίκαιρο «Μακεδονικό Ζήτημα» της εθνικής ονομασίας των Σκοπίων ανέκυψε μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, μεταξύ της κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του προέδρου των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ, ο οποίος πίστευε στα σλαβικά χαρακτηριστικά του λαού-του, γι’ αυτό αποδεχόταν την σύνθετη ονομασία με τον εθνικό προσδιορισμό ως «Σλαβική Μακεδονία» ή και μονολεκτικά ως «Σλαβομακεδονία». Δυστυχώς όμως, κάποιοι εθνοκάπηλοι χειρισμοί απέτρεψαν την υλοποίηση τέτοιας προοπτικής.

Έκτοτε το ζήτημα περιήλθε πολλές μεταλλάξεις, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη σημερινή-του αναζήτηση, με τους συνεταιριστές και συμμάχους-μας της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ να επιποθούν την οποιαδήποτε επίλυσή-του, επειγόμενοι για ένταξη των Σκοπίων στα γεωστρατηγικά-τους συμφέροντα. Ασμένως δε ως πειθήνιο όργανο η ελληνική Κυβέρνηση –ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ− υπέκυψε στην εκβιαστική αξίωση των Σκοπιανών, να αποβάλλουν τον σλαβικό-τους χαρακτήρα, και αποδέχθηκε την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια Μακεδονία» και αναγορεύοντας «μακεδονική» τη σλαβοβουλγάρική-τους γλώσσα, παραδοχές που εξασφαλίζουν σ’ αυτούς την ποθητή ψευδομακεδονική προέλευση, αλλά και να αποκαλούν τα εθνικά-τους προϊόντα «μακεδονικά» και ακόμη να επιβουλεύονται κάθε άλλη (Νότια ή Ανατολική) Μακεδονία.

Με όλα αυτά η ελληνική Κυβέρνηση εξεπλήρωσε τις αλυτρωτικές προθέσεις που οι Σκοπιανοί διακαώς επεδίωκαν και δεν επέτυχαν κατά την περίοδο του ελληνικού εμφύλιου σπαραγμού με συνέργεια των εγχώριων συντρόφων-τους κομμουνιστών. Και επί τούτοις, οι μεν Σκοπιανοί προσποιούνται ότι αδικούνται, οι δε «άσποδοι» τυχοδιώκτες φίλοι-μας της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ επαινούν και επιχαίρουν!…

Αυτή όμως η συμπαιγνία της ελληνικής Κυβέρνησης προδήλως εμπίπτει στο αδίκημα της προδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ποινικού Κώδικα, που ορίζει ότι «Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη». Συναφώς μάλιστα το άρθρο 85 του Συντάγματος ορίζει ότι «Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του».

Category: 'Αρθρα
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply